Producent zniczy www.mors.net.pl www.mors.net.pl

Pod nazwą Spółdzielcze Zakłady Chemiczne "Mors" w Łodzi istniejemy od 1996 roku. Korzenie nasze sięgają jednak daty 6.10.1953 roku, kiedy to 14 członków – założycieli zawiązało Chemiczną Spółdzielnię Inwalidów im. Ignacego Łukasiewicza. Od 2001 roku w skład zarządu wchodzą: Jerzy Kołodziejski – Prezes, Kierownik Spółdzielni, Ewa Skrzypczak – Zastępca Prezesa i Agnieszka Sęk – Członek. Przez cały okres istnienia funkcjonowaliśmy w formule Spółdzielni Inwalidów. Z założenia swojego spółdzielczość inwalidzka nie była nastawiona na maksymalizację zysku, lecz na gwarancję zatrudnienia osobom nie mogącym funkcjonować na otwartym rynku pracy. Takiej konwencji, do końca lat 80., sprzyjała polityka państwa. Spółdzielnia "Mors" zajmuje się produkcją wielu publikacji, jednakże głównie jest to producent zniczy" target="_self">producent zniczy nagrobkowych, na które spółdzielczość inwalidzka miała wyłączność. Z początkiem lat 70. uruchomiono konfekcjonowanie art. spożywczych. Zatrudniono wówczas przy tym 200 ludzi niepełnosprawnych intelektualnie. Wykreowany został dla nich system kompleksowej rehabilitacji społecznej, zawodowej, a ponadto opieki zdrowotnej. Byliśmy największym w regionie łódzkim pracodawcą zatrudniającym mężczyźni i kobiety z tym rodzajem schorzenia. Za całokształt działalności na polu rehabilitacji zawodowej i społecznej tej grupy osób Spółdzielnia odznaczona została Medalem Edukacji Narodowej.

  • Adres URL:
  • http://www.mors.net.pl
  • Nazwa firmy:
  • Producent zniczy www.mors.net.pl www.mors.net.pl

Miniatura strony:

Miniatura Producent zniczy www.mors.net.pl www.mors.net.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *